Tag-arkiv: teori

Teori tunge tanker lægges væk

Endelig er jeg der, hvor jeg kan lægge det tunge teoriarbejde væk for en tid, og i stedet gå i gang med at opdage og udforske… og nu kommer det til at involvere post-its og tusser!

Dette fejrer jeg, ved at dele et billede af den teorimodel, som gennem de sidste måneder, har ligget i min taske, og som jeg ret ofte og med glæde har taget frem, kigget på og snakket en masse om. Nu er jeg så teorimættet at det er ved at være tiltrængt, at rykke videre i processen…

2015-03-27 17.03.10

For lige at opsummere, så bygger modellen på Daniel Fallman’s design research model og Owen’s model omkring hvordan viden skabes i design. Jeg har sammensat de to modeller i én, for at tydeliggøre hvordan jeg arbejder med design i specialet, især i forhold til at lave et spændende samspil mellem designteori og -praksis.

Kilder:
Fallman, Daniel; The Interaction Design Research Triangle of Design Practice, Design Studies, and Design Exploration, 2008 Massachusetts Institute of Technology, Design Issues: Volume 24, Number 3 Summer

Owen, Charles; Design Research Building the Knowledge Base, 1998, Design Studies 19, No. 1

Design som undersøgende metode

Med min meget praktiske baggrund inden for grafisk design og en uddannelse fra KEA med praktisk fokus, er denne opgave omkring design som undersøgende metode, én af mine første akademiske opgaver, der udelukkende bygger på teori. Jeg er vant til at løse praktiske problemstillinger, så det var virkelig en udfordring at skrive, og måske derfor jeg synes, det var en spændende opgave at skrive!?

Og så helt klart også fordi jeg har en interesse for design, var det godt at få et teoretisk grundlag på denne interesse. Hvis du har en interesse for design og mod på teori, så kan du læse den ved at klikke på billedet nedenfor.

Design undersøgelse

Data, information og viden – Boisot

Boisot - Agent

Forskellen mellem data, information og viden er i høj grad stor. Hvor data er tilgængelig for alle, er det kun for nogle muligt at udvinde information ud fra data, på baggrund af et specielt indblik.  Information og viden skal også skilles ad i betydning. Hvis man forestiller sig en krypteret besked, er det kun muligt at forstå den, hvis der findes en kontekstuel baggrundsviden. Man kan muligvis læse informationen, men ikke forstå den, heri ligger forskellen.

Det er interessant at se på forholdet mellem data og informationssystemer. Data kan bestå af observationer af eller målinger fra den verden, der omgiver os, og som vi lever i. Data er det rå materiale, der strømmer i og omkring informationssystemer. Ud af den data, er den store udfordring, at udlede information. Et informationssystem kan hjælpe til at ‘out-put-data’ bliver mere rig på information end ‘in-put-data’. Informationen skal derefter konverteres til viden, for at have en effekt. De informationer individet modtager, danner grundlag for den viden, der lagres. Viden er, evnen til at tænke og bruge information.

Data konverteres til information og derefter til viden, gennem en to-trins filtreringsproces, som bygger på individets eksisterende viden og erfaring. Individet indtager ofte mere data og information, end det er muligt for dem at håndtere, her kan forskellige artefakter, som eksterne enheder (software/hardware) være behjælpelige med at håndtere den store mængde data.

Kilder:

Exploring the Information Space: A strategic Perspective on Information Systems, Max Boisot

Data, information and knowledge: have we got it right?, Max Boisot, Agustí Canals, Published in: February 2004, Internet Interdisciplinary Institute (IN3)

SCOT

SCOT kan her bruges som et perspektiv på hvordan teknologi skal indgå i forhold til netværkstankegangen. Blandt andet hvilken rolle teknologi spiller og hvordan den kan håndteres i forhold til det koncept der skal udvikles.

scot frontpage

The Social Construction of Technological Systems – Bijker m.fl.

The Social Construction of Facts and Artifacts: Or How the Sociology ofScience and the Sociology of Technology Might Benefit Each Other

Social Construction of Technology/ social constructivism/ Social Constructivists

I sociologien opfattes det sociale, som grundlæggende element i netværksstrukturen. Hidtil er fx accept eller godkendelse af teknologi, set som en konsekvens udelukkende på baggrund af det sociale, hvor SCOT mener, at mange flere komponenter spiller ind. John Law præsenterer to principper for undersøgelse af heterogene netværk:

Det første princip, kan kaldes symmetri, hvor den samme type analyse anbefales for alle elementer i et netværk. Det ikke giver mening at skelne mellem fx fysiske, sociale og teknologiske elementer, som indgår i et netværk, men i stedet at opdage mønstre af kræfter i netværk, som tydeliggøres gennem kollisioner, der opstår mellem de forskellige elementer (Bijker et al. 1993: 114). Yderligere er det vigtigt at opfatte forholdet mellem elementerne som uforudsigelige og at finde en måde at behandle alle komponenter i et system på lige vilkår (Bijker et al. 1993: 130).

Det andet princip, er gensidig definition, hvor aktørerne skal påvise betydelig indflydelse på strukturen i netværket før de har betydning. Dette er en måde at afkode omfanget af det netværk der undersøges, da det bestemmes ud fra de aktører, som er i stand til at tydeliggøre deres individuelle tilstedeværelse. Hvis en aktør ikke påvirker strukturen af nettet på en mærkbar og individuel måde, er denne aktør ikke relevant, set ud fra det pågældende netværk (Bijker et al. 1993: 131).

The Design of Business – Roger Martin

Det interessante ved Roger Martin’s tilgang til design er prioritering af forretning i samspil med designtænkning. Forretning og design hænger sammen og kan på den måde skabe design thinking, som er metoden til at indgå i processen, hvor der skabes nyt.

design thinking_martin_note

Martin bruger begrebet intuitiv om designarbejdet og analytisk om forretningsperspektivet. Hans fremgangsmåde er i høj grad praktisk og kan nemt overføres det praktiske arbejde med design og forretning, men indeholder på samme tid også et mere abstrakt niveau, som jeg synes gør det spændende. Det abstrakte ligger især i  ‘the knowledge funnel’ og i processen, hvor der åbnes op for det ukendte og hvor der anerkendes, at man arbejder med noget nyt og derfor ikke kan sættes i forbindelse med det, man allerede kender til. Herigennem danner det tydelige spor til den pragmastiske tilgang, som jeg arbejder med i specialet.

design thinking_martin

Se mere om bogen her