Teori tunge tanker lægges væk

Endelig er jeg der, hvor jeg kan lægge det tunge teoriarbejde væk for en tid, og i stedet gå i gang med at opdage og udforske… og nu kommer det til at involvere post-its og tusser!

Dette fejrer jeg, ved at dele et billede af den teorimodel, som gennem de sidste måneder, har ligget i min taske, og som jeg ret ofte og med glæde har taget frem, kigget på og snakket en masse om. Nu er jeg så teorimættet at det er ved at være tiltrængt, at rykke videre i processen…

2015-03-27 17.03.10

For lige at opsummere, så bygger modellen på Daniel Fallman’s design research model og Owen’s model omkring hvordan viden skabes i design. Jeg har sammensat de to modeller i én, for at tydeliggøre hvordan jeg arbejder med design i specialet, især i forhold til at lave et spændende samspil mellem designteori og -praksis.

Kilder:
Fallman, Daniel; The Interaction Design Research Triangle of Design Practice, Design Studies, and Design Exploration, 2008 Massachusetts Institute of Technology, Design Issues: Volume 24, Number 3 Summer

Owen, Charles; Design Research Building the Knowledge Base, 1998, Design Studies 19, No. 1