SCOT

SCOT kan her bruges som et perspektiv på hvordan teknologi skal indgå i forhold til netværkstankegangen. Blandt andet hvilken rolle teknologi spiller og hvordan den kan håndteres i forhold til det koncept der skal udvikles.

scot frontpage

The Social Construction of Technological Systems – Bijker m.fl.

The Social Construction of Facts and Artifacts: Or How the Sociology ofScience and the Sociology of Technology Might Benefit Each Other

Social Construction of Technology/ social constructivism/ Social Constructivists

I sociologien opfattes det sociale, som grundlæggende element i netværksstrukturen. Hidtil er fx accept eller godkendelse af teknologi, set som en konsekvens udelukkende på baggrund af det sociale, hvor SCOT mener, at mange flere komponenter spiller ind. John Law præsenterer to principper for undersøgelse af heterogene netværk:

Det første princip, kan kaldes symmetri, hvor den samme type analyse anbefales for alle elementer i et netværk. Det ikke giver mening at skelne mellem fx fysiske, sociale og teknologiske elementer, som indgår i et netværk, men i stedet at opdage mønstre af kræfter i netværk, som tydeliggøres gennem kollisioner, der opstår mellem de forskellige elementer (Bijker et al. 1993: 114). Yderligere er det vigtigt at opfatte forholdet mellem elementerne som uforudsigelige og at finde en måde at behandle alle komponenter i et system på lige vilkår (Bijker et al. 1993: 130).

Det andet princip, er gensidig definition, hvor aktørerne skal påvise betydelig indflydelse på strukturen i netværket før de har betydning. Dette er en måde at afkode omfanget af det netværk der undersøges, da det bestemmes ud fra de aktører, som er i stand til at tydeliggøre deres individuelle tilstedeværelse. Hvis en aktør ikke påvirker strukturen af nettet på en mærkbar og individuel måde, er denne aktør ikke relevant, set ud fra det pågældende netværk (Bijker et al. 1993: 131).